Förbruknings­artiklar

ZYYX-skrivarna har vissa delar som inte håller för evigt och måste bytas ut när de är slitna eller har nått sin tekniska livslängd.

MagFlex™ byggplattformssystem

ZYYX MagFlex™ byggplattesystem är uppbyggt av fjäderstålsplattor som gör det enkelt att ta bort utskrifter för hand. 3d-skrivarens byggplattform, anpassad med styrpinnar för enkel placering av byggplattan, är täckt med en magnetyta. Tack vare styrtapparna placeras byggplattan snabbt och exakt på byggplattformen och sitter säkert fast med magnetkraft.

Efter utskrift lyfts toppskiktet enkelt bort från byggplattformen, varefter utskriften lossar från byggplattan genom att toppskiktet med sin fjäderstålskiva böjs. Byggplattorna finns med tre olika typer av toppskikt anpassade för olika filmentmaterial.

ZYYX MagFlex™ är standard på ZYYX Pro II och kan köpas till som uppgradering till ZYYX Pro och ZYYX+/Classic.

Följande MagFlex-toppskikt (TL) finns:

MagFlex™ PA-toppskikt

Den löstagbara PA-toppskiktet är tillverkad speciellt för 3D-utskrifter med nylonbaserade material som proNylon™, proCarbon™ och proGlass™. Byggplatteytan möjliggör enkla 3D-utskrifter med våra konstruktionsmaterial utan behov av lim och andra tillsatsmaterial på byggplattan.

En PA-toppskikt håller i minst 12 månader vid normal användning. Plattan fungerar till och med bättre när den visar en del slitage, men bör bytas ut om den övre ytan uppvisar större hål.

MagFlex™ Multi-Materialtoppskikt

Den löstagbara Multimaterialtoppskiktet är skapad för att tillåta utskrift i annat än våra konstruktionsmaterial. Detta toppskikt är inte lämpligt för konstruktionsmaterial, men erbjuder optimal utskrift för bland annat ZYYX PLA™, ZYYX PETG™, ZYYX Flex™, ZYYX PETG-CF™ och liknande tredjepartsmaterial. Byggplatteytan möjliggör enkla 3D-utskrifter utan behov av lim och andra tillsatsmaterial på byggplattan.

En ZYYX Pro Multi-Materialtoppskikt håller i cirka 6 månader vid normal användning. Efter denna tid kommer ytan att ha lite slitage och för att säkerställa god vidhäftning bör det övre lagret bytas ut. Överlagret bör även bytas ut om ytan har fått större hål.

Paket med 1 Multi-Materialbyggplatta för ZYYX Pro.

MagFlex™ Perforerat toppskikt

Det perforerade toppskiktet är optimerat för material som är svåra att skriva med, som krymper mycket och som slår sig (warp:ar), såsom ABS och ASA. Den fungerar också bra med nylon och TPEE. Fästprincipen för byggplattan skiljer sig från en vanlig byggplatta i att flotten/raft:en binder hårt till de perforerade hålen i plattan, vilket fäster utskriften hårt till ytan.

ZYYX Pro perforerade toppskikt är väldigt slitstark och håller för många utskrifter utan att slitas ut.

 

ZYYX Pro Standardbyggplatta

Byggplatta med samma ytegenskaper som för PA-toppskiktet ovan.
Byggplattan hålls på plats med tre neodymmagneter, vilket gör det enkelt att ta ur plattan ur maskinen innan du tar bort utskrifterna.

En standardbyggplatta håller i minst 6-12 månader vid normal användning. Plattan fungerar till och med bättre när den visar en del slitage, men bör bytas ut om den övre ytan visar större hål eller glaset blivit knäckt.

ZYYX Pro Multi-Materialbyggplatta

Multi-Materialbyggplatta till ZYYX Pro med samma yta som MM-toppskiktet ovan.
Byggplattan hålls på plats med tre neodymmagneter, vilket gör det enkelt att ta ur plattan ur maskinen innan du tar bort utskrifterna.
En ZYYX Pro Multi-Materialbyggplatta håller i cirka 3-6 månader vid normal användning. Efter denna tid kommer ytan att ha lite slitage och för att säkerställa god vidhäftning bör det övre lagret bytas ut. Plattan bör även bytas ut om ytan har fått större hål eller glaset blivit knäckt.
Sedan 2019 är toppytan tunnare och utbytbar, och toppytan kan köpas separat.
Efter 2022 är standardtoppytan tjockare och vit.

Perforerad byggplatta till ZYYX Pro

Perforerad byggplatta till ZYYX Pro med samma yta som det perforerade toppskiktet ovan.

 

 

Build-Plate for ZYYX+ and Classic

Byggplatta för ZYYX Classic och ZYYX+

ZYYX+ byggplatta använder en premiumplatta av borosilikatglas som är laminerad med en anpassad plastyta.
Denna byggplatteyta möjliggör utskrift med de flesta tillgängliga filamenttyper utan behov av en uppvärmd platta eller lim och andra tillsatsmaterial på byggplattan.
Byggplattan hålls på plats med tre neodymmagneter, vilket gör det enkelt att ta ut plattan innan du tar bort utskrifterna.

En ZYYX+-platta levereras med alla ZYYX+ 3D-skrivare, och den brukar hålla i ungefär sex månader under normal användning. Efter denna tid kommer ytan att ha lite slitage och för att säkerställa god vidhäftning bör plattan bytas ut.

Sedan 2018 är toppytan svart istället för vit, och toppytan kan köpas separat.

Paket med en byggplatta för ZYYX Classic/ZYYX+.

Perforerad byggplatta till ZYYX/ZYYX+

Den perforerade byggplattan till ZYYX+ och ZYYX Classic är optimerad för material som ABS och ASA som kan vara svåra att använda. Principen när man skriver ut med en perforerad skrivplatta är att flotten/raft:en av utskriften fäster hårt i hålen i plattan och hakar fast utskriften i ytan.

Med den här byggplattan kan man skriva lite större ABS/ASA-modeller. Eftersom ABS/ASA krymper mycket vid uppvärmning rekommenderar vi ZYYX Pro II med uppvärmd byggkammare om man återkommande vill skriva ut stora utskrifter för att få ett bra och konsekvent resultat.

ZYYX perforerade byggplatta är väldigt slitstark och håller för många utskrifter utan att slitas ut.

SwiftTools till ZYYX Pro II

SwiftTool24™ Carbon 0,4, 0,6, 1,2 mm

Dessa munstycken för ZYYX Pro II i härdat stål är gjorda för att användas med abrasiva fiberförstärkta material som proCarbon eller proGlass eller ZYYX PETG-CF men fungerar också med icke-abrasiva material som PLA, ASA, ABS, PETG eller proNylon.

SwiftTool24™ Multi 0,2 mm

Mindre munstycke till ZYYX Pro II som kan användas med icke-abrasiva material, men som kan skriva ut delar med högst upplösning.

 

 

SwiftTools för ZYYX Pro

ZYYX Pro SwiftTool™ Carbon 0,6 mm

Ett munstycke i härdat stål med storlek 0,6 mm som kan användas med alla olika filament men som är optimerat för abrasiva fiberförstärkta material som proCarbon™, proGlass™ eller ZYYX PETG-CF™.

ZYYX Pro SwiftTool™ Multi-Material 0,2, 0,4, 0,8 mm

Standard SwiftTool för användning med icke-abrasiva filament som PLA, ABS, ASA eller proNylon™. Kan köpas var för sig eller som en sats.
Röd = Multi0,2 mm (Denna SwiftTool är 4-8 gånger långsammare än Multi0.4 när du skriver ut samma modell.)
Gul = Multi0,4 mm (standardstorlek)
Grön = Multi0,8 mm (Denna SwiftTool är 4-8 gånger snabbare än Multi0.4 när du skriver ut samma modell och kan användas för snabbutskrifter)

Observera att dessa munstycken aldrig ska användas med abrasiva fiberförstärkta material som proCarbon™, proGlass™ eller ZYYX PETG-CF™.

ZYYX/ZYYX+ Hotend

ZYYX+ hotendmunstycke är tillverkad av mässing, som effektivt för värmen från värmaren till filamenttråden. Låsskruvar för att fixera värmepatronen och temperatursensorn ingår.

Ett munstycke följer med varje ZYYX+ 3d-skrivare, och detta håller normalt mycket länge vid normal användning och kontinuerlig rengöring.

Paket med komplett munstycke för ZYYX Classic eller ZYYX+.
Observera att ZYYX Classic av äldre sort använder ett kortare munstycke. För att det nya munstycket ska passa, kan man behöva borra upp aluminiumklossen och skära av nedre delen av spännarmen. Kontakta ZYYX för mer info.

A1.0061 ZYYX+ och Classic komplett hotend (exkl. värmare och termistor)

OfficeSafe Ultra™ Filter för ZYYX Pro II

Vårt nya filtersystem, ett svensktillverkat, kombinerat HEPA H13 och aktivt kolfilter, filtrerar bort mer än 99,95% av de ultrafina partiklar, lättflyktiga organiska föreningar och dofter som bildas när polymerer smälter. Detta innovativa, 95 mm tjocka filter av renrumsklass är så effektivt att det till och med renar luften i rummet runt skrivaren.

Vid daglig användning av skrivaren behöver filtret bytas ut efter ungefär 12 månader.

Grafen till höger visar mängden partiklar inuti och utanför skrivaren vid utskrift med ABS. Mätningen gjordes med ett prototypfilter som absorberade lite lägre nivåer, 99%, än vårt färdigutvecklade filter.

 

OfficeSafe™ luftfilter för ZYYX Pro 3-pack

Detta filterpaket räcker i ungefär ett halvår, eftersom filtret bör bytas varannan månad.
Den består av två delar, en svart del bestående av aktivt kol som absorberar luktämnen och en vit del, som är ett s.k. HEPA-filter. HEPA-filtret fångar upp partiklar.
Denna filterstorlek används också av ZYYX+-skrivare tillverkade 2018 och senare.
Man kan även använda dessa i äldre skrivare, men behöver då en förhöjningsram för filterhållaren. Kontakta ZYYX för mer info.

Paket med 3 filter för ZYYX Pro och nyare ZYYX+.

ZYYX luftfilter 3-pack

Denna filteruppsättning ger dig en luktfri användning i ungefär ett halvår, eftersom filtret bör bytas varannan månad.

Paket med 3 filter för ZYYX Classic/ZYYX+
(Obs! Nyare ZYYX+ har samma tjockare filter som ZYYX Pro, se nedan)

Kundvagn
Din kundvagn är tom